Instruktørutdannelse hos Hundevis

Vinter 2018/2019 starter vi opp ny instruktørutdannelse hos Hundevis.

Utdannelsen er åpne for alle som ønsker å søke, og søknad sendes til marita@hundevis.as

 

 GRUNNINSTRUKTØRUTDANNELSEN HOS HUNDEVIS:*

1) Bestått skriftlig og praktisk eksamen ( utføres høst 2019)

2) Deltatt på alle 4 samlinger 

3) Medinstruktør på 60 timer på våre kurs i Hundevis (Valpekurs, hverdagslp-kurs, passeringskurs)

4) Praktisk arbeid i Hundebarnehagen min 40 timer (gjennomføres etter avtale med hver enkelt deltaker)

 

SAMLINGER:

1.samling :Dato 12.-13.januar 2019. Tema:  Læringsteori, etologi, mentalitet og bruksegenskaper,  hundens utviklingsfaser og hundens språk, sosialisering i teori og praksis, oppgaver og caser.  Det legges opp til ca 7 timer undervisning per dag. Instruktør: Marita Holm

2.samling: 19-20.jan 2019 Tema: Mentaltesting i praksis. Gjennomgang av hunder i ulike momenter fra mentaltester, observasjon og gruppeoppgaver. Gjennomgang av bitearbeid mht sportsbruk og tjeneste/politihunder og avlsarbeid.  ca 7 timer per dag. Instruktør: Tobias Gustavsson

3.samling: 23-24.mars 2019. Tema:  Kommunikasjon og formidling, kursoppsett og innhold på ulike kurs, instruktørens rolle og ansvar, etikk, praktiske caser og gruppeoppgaver. Ca 7 timer per dag. Instruktør: Maria Holst

4. samling: Dato 4.-5.mai 2019 Tema:: Problematferd, stressmestrings strategier, miljøtrening i teori og praksis. Treningsoppsett, rehabilitering, og oppgaver. Ca 7 timer per dag.  Instruktør: Marita Holm

Pris grunninstruktørutdannelse:  20.000 kr (kan del betales i 4 deler)