Maria Holst

Jeg er utdannet førskolelærer i bunn med videreutdanning i bl.annet pedagogikk og ledelse. Min hundefaglige bakgrunn består av høyskolestudiet «Innføring i hundefag». Jeg har også deltatt på en rekke kurs og seminarer innen alt fra atferd og mentalitet til klikkertrening og hundesport. Jeg er utdannet figurant i K-test, funksjonsanalyse og MH gjennom NKK.

Når det kommer til hund og hundetrening, er belønningsbasert hundetrening et selvfølgelig valg for meg. Samtidig blir jeg stadig mer opptatt av at hundetrening handler om så mye mer enn metoder og teknikker. Relasjonen mellom hund og eier er vel så viktig som metodevalg. Begge parter skal ha det gøy sammen og relasjonen må være basert på trygghet og tillit. Med en god relasjon har vi nemlig et viktig utgangspunkt; en hund som ønsker å være sammen med oss. For å oppnå en god relasjon, står kommunikasjon sentralt. Vi må forstå hunden vår, dvs kjenne til språk og atferd hos hunden som art, men også vite hva som er egen hunds sterke og svake sider, hva den liker og ikke. Slik kan vi legge til rette for og styrke sider ved hunden vår som bidrar til at vi lykkes med hundetreningen. Ikke minst bidrar det til økt velferd for hunden, noe som jeg også setter høyt i mitt hundehold.