Marita Holm

Jeg som eier og driver HUNDEVIS AS heter Marita Holm, er født i -79,  født og oppvokst i Tromsø. Hundevis AS består i dag av hundeskole, hundebarnehage og butikk.
Jeg har vært lidenskapelig opptatt av hunder siden jeg var barn og har opp gjennom årene hatt flere ulike raser, blant annet Dalmatiner, Engelsk setter, Basset Hound, Dobermann, Whippet, Schæfer og Miniatyr Bull Terrier. Jeg og mine hunder konkurrerer i lydighet, IPO, brukshundprøver og agility, samt driver med vi med blodspor og smellerr. Jeg stiller også ut mine hunder, og har deltatt på større utstillinger i Norge, Sverige og Finland, samt på Europautstilling og Verdensutstilling. Jeg er oppdretter av Dobermann, Whippet og Bruksschæfer. Hjemme hos oss er vi to voksne og tre barn, to bruksschæfere med navn «Ella» og «Isla»  og to Dobermann  som kalles Maroo og Luger. I tillegg har vi valpekull med jevne mellomrom. Jeg eier og deleier 10 hunder mer enn de som bor hjemme hos oss, og samarbeider tett med mange flotte mennesker for å få oppdrettet mitt til å bli så bra som mulig mht avlsvalg og oppfølging. 
Hundevis ble startet i 2008 etter stor pågang fra private henvendelser for hundetrening. Etter to år som vitenskapelig assistent på en Dr.grad og avd. ingeniør ved tidligere Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, begynte jeg med hundekursing på fulltid. Jeg hadde forøvrig fått holde på med hundeinteressen min under studiene da jeg var ferdig med mitt hovedfag i 2005 innen marine næringsmidler. Tittelen på oppgaven min var «Fettsyresammensetningen i hundefôr og i blodserum hos hund». Det var svært lærerikt å få fordype seg i helse og ernæring hos hund, og jeg er svært glad for at jeg også i denne utdannelsen fikk holde på med min store lidenskap. Jeg har med å startet butikk som selger hundemat tatt opp tråden med min interesse for ernæring hund og jobber videre med å formidle kunnskap om dette tema.
I tillegg til hovedfag fra tidligere NFH er jeg utdannet på Høgskolenivå innen flere retningen med tanke på hund, og var ferdig våren 2008 med en utdanning på Høgskolen i Nord-Trøndelag som omfatter atferd, ernæring, helse, oppdrett og genetikk, samt juridiske aspekter ved hundehold i dagens samfunn. Jeg har også gjennomført og bestått RIK-grunn og figurantkurs i C-arbeid gjennom Norsk Kennelklubb. I august 2013 startet Hundevis opp Hundevis Hundebarnehagen, der vi tilbyr pass, sosialisering og trim av hunder på dagtid. Hundevis har nå hundebarnehage, hundeskole med innendørs lokaler og butikk med hundeustyr på Kvaløya, samt nettbutikk:)
Min filosofi når det gjelder trening av hunder er basert på læringsteoretiske prinsipper og det man kan observere, samt at jeg tror at man må styrke relasjon og tilknytning til hunden for å få et best mulig hundehold. 
Jeg har selv deltatt på en rekke kurs og foredrag med svært erfarne og faglig flinke instruktører. Hundevis henter opp 3-4 eksterne instruktører  på toppnivå hvert eneste år for å hele tiden holde oss  som instruktører oppdatert innen hundefaget. Etter mange år med praktisk erfaring har jeg selv sett hvor effektivt belønningsbasert trening er i alle sammenhenger med hund, så lenge man evner å sette teori ut i praksis. Jeg er opptatt av å lære hundeeiere at man må være aktiv, engasjert og tydelig i sitt hundehold, og at hunder trenger mye oppfølging og trening for å fungere optimalt i samfunnet vårt. Jeg er motstander av «fri oppdragelse»  av hunder og ønsker å formidle viktigheten av god oppfølging, konsekventhet og tilstedeværelse fra hundeeier sin side fra valpen kommer i hus.
Jeg er tilhenger av å at man skal bruke tid til å sette seg inn i teorien bak en metode i tillegg til praktisk trening med hunder, nettopp fordi en metode i seg selv ikke er avgjørende for hvordan resultatet blir, men hvordan hver hundeeier klarer å tilpasse metoden sin hund i praktisk trening. Jeg har tro på at metoder som fokuserer på det vi kan belønne, ikke bare er bra for hundene, men også for de menneskene som trener dem. Jeg mener at man skal være veldig systematisk med tanke på trening uansett hva man ønsker å lære hunder. Konkurranser innen hundesport på høyt nivå krever utrolig mye av både hund og fører, og dermed også at begge parter er veldig motivert for jobben. Ved å sette seg inn i positiv hundetrening og forstå hvordan man kan trene uten å påføre hunden ubehag og heller fokusere på hva man vil ha frem av atferder, så er hvert fall min erfaring at veien mot toppen er morsommere og også at resultatet blir bedre. På mine kurs er målet å lære folk og bli bedre på både forsterkningskvalitet, kriterier og systematikk. Jeg vektlegger også at man skal ha det gøy i lag med hunden sin, selv om man er ambisiøs og ønsker nå veldig langt innen hundesport
Jeg ønsker og å lære de som kun har hunder som familiehund hvor langt man kan nå med å planlegge hver eneste dag godt med den nye valpen. Hverdagslydighetskursene bygger på samme prinsipper og her er også hovedfokuset at det skal være trivelig å eie og trene hund. Videre vektlegges det at man skal tenke sikkerhet og ansvar i sitt hundehold, slik at både hunden og resten av samfunnet ikke lider noe unødvendig last.
Mitt mål som instruktør er å formidle kunnskap til mine deltakere slik at de kan føle seg bedre rustet til å trene sin egen hund og at de mestrer og lykkes med dette, enten det er til konkurranser eller i hverdagslivet.